Adıgüzel ve Cindere Baraj Gölleri’nin (Denizli) Alabalık Yetiştiriciliği Açısından Değerlendirilmesi ve Taşıma Kapasitesinin Tahmini.


Bulut C., Fidan A., Koçer M., Dalkıran N. (Araştırmacı), Çınar Ş., Pak F.

  • Proje Türü: TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi
  • Proje Grubu: Fen ve Mühendislik
  • Başlangıç Tarihi: Ocak 2017
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2020

Özet

Ağ kafeslerde balık yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğine ilişkin en önemli unsurlar; ortamın çevreyle ilgili şartlarını oluşturan su kalitesi parametreleri ve çevresel tasıma kapasitesidir. Bu çalışmada Adıgüzel ve Cindere Baraj Göllerinin su kalitesi parametreleri bir yıl boyunca izlenmiş ve elde edilen sonuçlar göz önüne alınarak gölde alabalık yetiştiriciliği ve kaldırma kapasitesi üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışma sonucunda; kabul edilebilir fosfor yükü 35 mg/m3, yemden yararlanma oranı ortalama 1.5 kabul edilerek ve diğer kaynaklardan fosfor katkıları dikkate alınmadan, ortalama derinliği yaklaşık 42 m ve yüzey alanı 27,6 km2 olan Adıgüzel Baraj Gölü’nde kafeslerde yetiştiriciliği yapılabilecek alabalık miktarı yaklaşık olarak 5050 ton/yıl; ortalama derinliği yaklaşık 30 m ve yüzey alanı 2,9 km2 olan Cindere Baraj Gölü’nde kafeslerde yetiştiriciliği yapılabilecek alabalık miktarı yaklaşık olarak 1550 ton/yıl; olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte üretim zamanı olarak yapılan denemede Şubat ayı başı ile Nisan ayı sonunun uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca göl havzasını besleyen başta Banaz Çayı olmak üzere riskli derelere bir an evvel önlem alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.