Uluabat Gölü kıyı ve Adalar Florası


Malyer H., Kaynak A., Kuşaksız G. (Yürütücü)

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Proje Grubu: Fen ve Mühendislik
  • Projenin Yürütüldüğü Birim: FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  • Başlangıç Tarihi: Şubat 2003
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2005

Özet

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu tarafından

desteklenen “ Uluabat Gölü Kıyı ve Adalar Florası” başlıklı ve F-2003/9 numaralı proje

kapsamında 2003-2005 tarihleri arasında araştırma alanındaki 1750 bitki örneği toplanmıştır.

Bu çalışma sonunda 96 familya ve ait 360 cinse ait toplam 478 tür, 128 alttür ve 69 varyete

saptanmıştır. Toplanan taksonlardan, 6 takson Pteridophyta bölümüne, 669 takson

Spermatophyta bölümüne aittir. Gymnosperm alt bölümü 4, Angiosperm alt bölümü 665

taksondur. Angiospermlerde 571 takson dikotiledon, 94 takson monokotiledon sınıfına aittir.

Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımları ise; Akdeniz elementi % 21.3, Avrupa-

Sibirya elementi % 12.7, İran- Turan elementi % 1.48, Öksin % 1.33 ve çok bölgeli ya da

bölgesi bilinmeyenler % 63,3 şeklindedir. Endemik takson sayısı 24 olup endemizim oranı %

3.55 dır. En fazla takson içeren familyalar; Asteraceae 74, Fabaceae 67, Lamiaceae 47,

Poaceae 41, Brassicaceae 28, Apiaceae 27 dir. En fazla takson içeren cinsler Trifolium (19 ),

Ranunculus (12 ), Medicago (11 ) ve Vicia (10 ), Rumex (9 ) dur. Ayrıca bu araştırma

sonunda A2 (A) karesi için yeni kayıt olan 22 takson tespit edilmiştir. Proje “ 7th Plant Life of

South West Asia” Uluslararası Sempozyumda poster şeklinde sunulmuştur. “Shore and

Islands Flora of Uluabat Lake (Apolyont)” adlı bir makale SCI bir dergide yayınlanmak

üzere gönderilmiştir.