Uluabat ve İznik Göllerindeki Ekonomik Balık Stoklarının Tespiti ve Sürdürülebilirliklerinin Araştırılması


Yağcı A., Cilbiz N., Çubuk H., Çetinkaya S., Apaydın yağcı M., Dalkıran N. (Araştırmacı)

  • Proje Türü: TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi
  • Proje Grubu: Fen ve Mühendislik
  • Başlangıç Tarihi: Ocak 2006
  • Bitiş Tarihi: Aralık 2007

Özet

Uluabat ve İznik Göllerindeki ekonomik balık stoklarının tespiti ve sürdürülebilirliklerin araştırılması adlı proje Ocak 2006-Şubat 2007 tarihleri arasında

yürütülmüştür. Avcılık denemelerinde Uluabat Gölü’nden 13, İznik Gölü’nden ise 10 balık türü yakalanmıştır. Bu türler içerisinde Uluabat ve İznik göllerinde 8 türün ticari avcılığı yapılmaktadır. Uluabat Gölü’nün yıllık total av miktarı 642.5 tondur. Av miktarının % 64.12’si gümüşi havuz (Carassius gibelio Bloch, 1782), % 14.55 i turna (Esox lucius Linnaeus,1758), % 9.49 u kızılgöz (Rutilus rutilus Linnaeus,1758), % 4.9 u sazan (Cyprinus carpio L., 1758). % 2.88 i kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus Linnaeus,1758) ve % 4.05 i diğer tür balıklardan oluşmuştur. Gümüşi havuz balığı için ortalama biyomas ve av miktarı sırasıyla 626.3 ve 556 ton olarak saptanmıştır. Bu değerler turna balığı için 291.1 ve 95.5 ton, sazan balığı için ise 101.3 ve 31.5 ton, kızılgöz balığı için 85.1 ve 62.7 ton, kızılkanat balığı için 18.5 ve 29.2 ton olarak belirlenmiştir. Göldeki balıkçılık dengesinin sağlanabilmesi için gümüşi havuz balığı üzerindeki av baskısının artırılması gerekmektedir.

İznik Gölü’nden 2006 yılı içerisinde 1451.4 ton balık avlanmıştır. Toplam av miktarının % 89.75’ini gümüş balığı , % 7.38’ini gümüşi havuz balığı,% 1.43’ünü akbalık

(Rutilus frisii), % 1.13’ ünü sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ve % 0.31’ini de yayın balıkları oluşturmuştur. Gümüşi havuz balığı için ortalama biyomas ve av miktarı sırasıyla 646.3 ve 344.8 ton, gümüş balığı 1970 ve 1231 ton, akbalık 63.6 ve 21.6 ton, sazan 28.2 ve 14.6 ton, yayın 15.4 ve 4.8 ton olarak saptanmıştır. Gölde, gümüşi havuz balığı stoğundan yeterince yararlanılmadığı tespit edilmiştir.